> Forside > Funktionsprincip

 

Funktionsprincip i teori

 

For at illustrere et af funktionsprincipperne i Aqua Unique® vandbehandling vises her tre skitser, udarbejdet af den anerkendte tyske fysiker, Prof. Dr. Klaus J. Kronenberg.

 

 
 

Fra klassisk vandforskning ved man, at vand har tendens til at omslutte mikropartikler med et kompleks af løst bundne vandmolekyler.

 

Dette kompleks af ca. 100 løst bundne vandmolekyler afskærer mikropartiklet som brugbart krystallationskim for calciumcarbonat (kalk), som i stedet udfældes på f.eks. rør- og varmelegemer.

1:25 mill. gange
Fig. 1 Vandmolekylekompleks
 
 

Ved den magnetiske behandling bliver vandet ledt forbi en række magnetiske nord- og sydpoler. Denne vekselvirkning sker i frekvenser, som harmonere med vandmolekylekompleksets indre vibrationsfrekvenser.

 

Den derved opståede resonans vil føre til en forstærkning i nogle af disse vandkompleksers indre vibrationer og medføre en sprængning af disse. De indesluttede mikropartikler bliver herved frigjort og vil nu stå til rådighed for den overkoncentrerede calciumcarbonat som krystallationskim.

1: 25 mill. gange
Fig. 2 Sprængning af vandmolekylekompleks
 
 

Disse krystalkim vil nu tiltrække calciumcarbonat molekylerne. Ved en tilstrækkelig høj koncentration vil der opstå de typiske runde pladeformede krystaller af calciumcarbonat.

 

Dette bevirker, at kalken ikke længere har tendens til at udfælde sig i rørinstallationer og på varmelegemer som aflejringer, men føres bort sammen med brugsvandet.

1: 25 mill. gange
Fig. 3 Pladeformetkrystaller
 
 

Mikroskopbillede af inddampet vandprøve forstørret 1635 gange af ubehandlet vand fra en kommunal vandforsyning før Aqua Unique vandbehandlingen.

 

Som figur 4 viser, er arealet dækket med dendritiske kalkkrystaller, som viser at kalken i vandet vil danne hårde og fastsiddende kalkbelægninger.

1: 1635
Fig. 4 Dendritiske kalk
 
 

Mikroskopbillede af inddampet vandprøve udtaget hos en af vandværkets forbrugere, efter at vandet er blevet behandlet med en Aqua Unique vandbehandler.

Når vandet strømmer gennem Aqua Unique vandbehandleren påvirkes balancen i vandmolekylernes ioner af apparatets stærke, individuelt tilpassede magnetfelter. Vandmolekylerne sprænges, og mikropartiklerne frigives.

 

Herefter er mikropartiklerne tilgængelige som ideelle overflader til kalkkrystaldannelse. Kalken vil nu benytte de frigivne mikropartikler til krystaldannelse, hvorefter runde pladeformede vaterit krystaller dannes (Fig. 5).

1: 1635
Fig. 5 Vaterit kalk
 

Disse pladeformede kalkkrystaller føres med vandstrømmen uden at danne kalkbelægninger. I langt de fleste rørinstallationer vil allerede eksisterende kalkbelægninger blive porøse og opløses og føres bort med vandet. Resultatet er at levetiden for rørinstallationen, vaske- og opvaskemaskiner, armaturer og varmeelementer forlænges væsentligt.


Aqua Unique - Neptunvej 2 - DK-8723 Løsning - Tlf.: (+45) 75 89 99 99 - Fax: (+45) 75 89 99 90 - info@aquaunique.com

Copyright © - 2005-2008 Aqua Unique - All rights reserved