> Forside > Vandværker > Sydfalster Vandværk

 

Sydfalster Vandværk i 2 årtier

 

Erfaringsforløb med magnetisk vandbehandling siden 1989

 

Af driftsleder Per Holst

 

Sydfalster og specielt områderne omkring Gedesby og Gedser har hårdt vand (ca. 21°dH) og dertil hørende kalkproblemer. Derfor havde andelshaverne flere gange i slutningen af 80´erne diskuteret, hvorvidt man skulle prøve magnetisk vand-behandling som en løsning på dette problem.

 

Efter at have talt med andre vandværker i området, der allerede havde installeret SOLVIN magnetisk vandbehandling, valgte man den 16. oktober 1989 at installere SOLVIN magnetisk vandbehandling både på udpumpningsværket i Gedesby og pumpestationen i Gedser.

 

Fakta

Sydfalster Vandværk forsyner den sydlige del af kommunen med drikkevand.

 

Den ælste boring er fra 1954 og er en gammel DSB boring. Boringerne er fordelt over 8 km fra det nordlige Skelby til vest for Gedesby.

 

En stor del af vandet aftages af forbrugere i sommerhuse hvilket medfører et meget varierende vandforbrug.

 

Forbrugere                     1.800

Årlig indvinding               145.000 m3

Antal boringer                 11

Dybde                            50 m

Vandets nedsivningstid    100 - 200 år Rentvandstank               550m3

Døgnforbrug                   280m3 - 650 m3

Timeforbrug                   3m3 - 55m3

 
Vandværket i 1989

Belægninger i ledningsnettet

 

Ved et rørbrud den 10. maj 1990 på en af de 55 år gamle ledninger, kunne det med stor tilfredshed konstateres at næsten alle belægninger var væk, og kun et tyndt beskyttende lag var tilbage. Ydermere kunne det på de 40 år gamle eternitledninger konstateres at de kraftige og generende belægninger nu var forsvundet.

 

Det er også værd at bemærke at vort vandspild ikke er øget, selv om disse kraftige kalkbelægninger nu er fjernet.

 
Sydfalster vandværk i dag

Positive henvendelser


Vi har også fra flere forbrugere fået positive henvendelser, hvor mange har fortalt at det er blevet lettere at rengøre badeværelser. Andre andelshavere har før haft problemer med tilkalkning af varmelegemer i varmvandbeholdere – dette er nu også historie.

 

Som et ekstra plus for mig som vandværksbestyrer og vores forbrugere, har monteringen været en økonomisk god løsning, da installationen af SOLVIN behandlerne kun har kostet 80 kr. pr. husstand.

 

Test af virkningsgrad udført på Danmarks Tekniske Højskole

For at vurdere, om der var lighedspunkter mellem de positive erfaringer vandværket og forbrugere havde oplevet, sammenholdt med krystal strukturen i henholdsvis magnetisk behandlet- og ubehandlet vand, blev der den 3. juli 1990 på Danmarks Tekniske Højskole foretaget krystallationstest af en række vandprøver.

 

Daværende driftsleder maskinmester Per Holst havde udtaget vandprøverne forskellige steder ude på ledningsnettet.

 
 
 
 
“Ifølge vor opfattelse er calcit som resultat af det udførte krystallationstest en indikation på, at vandet har stor tilbøjelighed til at danne kalkbelægninger ved opvarmning, medens aragonit eller vaterit indikerer lille tilbøjelighed til belægningsdannelse.”

 
Prøve Aragonit Calcit Vaterit Udtaget Resulatet
1. ca. 90 % 10 % Gedesby Godt behandlet
2. ca. 60 % 40 % Gedesby Godt behandlet
3. ca. 40 % 50 % 10 % fra en stikledning

(stor dimension – lille forbrug). Aftagende effekt på behandlingen

4. 20 % 80 % af råvand Behov for behandling
5. 60 % 30 % 10 % Gedser Godt behandlet
6. 50 % 40 % 10 % Gedser Godt behandlet

 

Udtagningssteder i Gedesby
Udtagningssteder i Gedser
 
 

Renovering af vandværket i år 2000

 

Af driftsleder Ole Nielsen

I år 2000 blev vandværket i Gedesby renoveret, hvilket blandt andet indebar, at de 3 gamle pumper blev udskiftet med 6 nye og mindre pumper. Herved blev pumpestationen i Gedser overflødiggjort. Her var der ligesom på vandværket monteret Solvin vandbehandlere efter hver af de 3 pumper. Desværre kunne vi ikke genanvende de gamle vandbehandlere, der var dimensioneret ud fra de gamle pumpers ydelse. Skulle der igen monteres magnetiske vandbehandling, som passede til de nye pumper, indebar det en investering i nye vandbehandlere.

 

Nye kalkbelægninger

Vandværket valgte i første omgang at spare de magnetiske vandbehandlere væk, men for en sikkerheds skyld blev der indsat ”pasrør”, således at vi senere kunne udskifte ”pasrørene” med magnetiske vandbehandlere. I årene uden magnetisk vandbehandling steg vedligeholdelsesomkostningerne på grund af kalkens ødelæggende virkning på rør, armaturer og ikke mindst varmeelementerne i de mange sommerhusejeres el-vandvarmere, som i perioden måtte udskiftes hyppigt.

De nye behandlere monteret i 2003
 

Tilfredse forbrugere igen

Der skulle gå 3 år før vi igen kunne glæde forbrugerne med behandlet vand. Den 1. juli 2003 installerede vi 6 nye vandbehandlingsapparater fra Aqua Unique til ny glæde for forbrugerne.

 

Jeg er den dag i dag stadig glad for at vi igen fik monteret magnetisk vandbehandling. Systemet har virket upåklageligt siden, til stor glæde for vandværket og ikke mindst for forbrugerne.

 

Forkalkningen er blevet udsat

16. august 2003 skrev Lolland-Falsters Stiftstidende artiklen ”Forkalkningen er blevet udsat” på baggrund af monteringen af de nye magnetiske vandbehandlere. Ole Nielsen fortæller blandt andet i artiklen:

 
”I begyndelsen må folk indstille sig på at der kan ske delvis tilstopning af filtre og lignende, for ikke alene bliver tilkalkningsgraden i rørene nedsat, afmagnetiseringen løsner også eventuelle kalkangreb og kan danne mindre propper i haner og filtre.”

 

”Anlægget ændrer vandets evne til at binde kalken på traditionel vis, vandet bliver blødere, og man kan dosere mindre vaskepulver og sæbe efter vandbehandlingen. Hvis ikke vi troede på virkningen, ville vi aldrig indlade os på en investering i den størrelsesorden.”


Aqua Unique - Neptunvej 2 - DK-8723 Løsning - Tlf.: (+45) 75 89 99 99 - Fax: (+45) 75 89 99 90 - info@aquaunique.com

Copyright © - 2005-2008 Aqua Unique - All rights reserved