Magneter ”åd” al kalken

...10 års evaluering med AU-vandbehandling

Kilde: Aalborg Stiftstidende, 3. sek., 24 feb. 1991, journalist Niels Brauer, fotograf Mogens Anthonsen

Magneter ”åd” al kalken

Et magnetisk vandbehandlingsanlæg fjernede 25 års kalkaflejringer på 10 mdr i rørsystemet til 290 af Cimbrias lejligheder

”De to rørstykker er stort set ens. Måske er det ene en smule mere rusten indvendig end det andet. For ti måneder siden var det anderledes let at se forskel. Dengang var det ene splinternyt, og det andet foret indvendig med et fem-seks millimeter tykt lag kalksten. 25 års kalkholdigt vand var ikke løbet sporløst gennem røret. Nu er kalken væk.

Forklaringen på forvandlingen sidder ligeved i form af et rødt aggregat monteret på rørsystemet. Indvendig i aggregatet sidder en række stærke magneter. Magneterne er placeret i midten, så vandet løber udenom. Fup siger nogle. Faktum siger andre. Den sidste gruppe bliver stadig større.

Forleden dag blev faktumgruppen én større, da en hidtil stærk skeptiker måtte bøje sig for kendsgerningerne, men herom senere.

Poul Madsen, formand for boligselskabet Cimbrias afdeling 2 på Mylius Erichsens Vej, har hele tiden troet på, at magnetisk kalkbehandling kunne løse problemerne med tilkalkede rør.

Jeg havde læst artikler om magnetisk vandbehandling i andre boligforeninger, og der havde det virket, forklarer Poul Madsen.

Så da det stod klart, at afdelingens rørsystem for brugsvandet var godt forkalket, gik han uden tøven ind for, at der blev monteret magnetiske vandbehandlere på rørene. Til trods for, at inspektør Ole Nielsen, Boligkontoret, hvorunder Cimbria administreres, nærede en stærk skepsis overfor foretagendet. (Han fortalte, at årsagen til hans skepsis var, at de tidligere havde prøvet 4-5 andre produkter uden resultat).

Vores rør har nu siddet i 25 år, og fra reparationer på rørsystemet vidste vi, at lysningen var blevet mindre. Den indvendige diameter var nede på det halve.

Alternativet til magnetbehandlingen var at renovere rørsystemet, men det ville betyde, at gulvbrædder skulle brækkes op til stor gene for beboerne.

Installationen af de magnetiske rørstykker i afdelingens 13 beholderrum har kostet cirka 155.00 kr. Fordelt på de 290 lejligheder og forretningscenter giver det en udgift på godt 500 kr. pr. lejemål.

Som kontrol af effekten og for at overbevise eventuelle skeptikere, hvoraf én er nævnt, blev et rørstykke på en meter skåret ud og delt i to. Den ene halvdel blev sat i igen. Den anden erstattet af et nyt. Forinden var begge rørstykker vejet omhyggeligt og deres vægt skrevet ned.

Vejningen blev gentaget ved nedtagningen 10 måneder senere. Det gamle rør havde tabt cirka 100 gram, mens det ny vejede det samme som ved opsætningen. Behandlingen havde ikke alene stoppet kalkens aflejring i rørene, den havde også fjernet belægningen i de gamle rør.​​

​Alle er overbeviste. Ingen kalk. Alle går med et A4-ark. Her er vægten på testrørene fra de 13 blokke skrevet ned for 10 måneder siden

Personerne: Forrest t.h.: Formand Poul Madsen, t.v.: Willy Andersen Blikas A/S, i midten med siden til: Inspektør Ole Nielsen, bagerst t.h.: Journalist Niels Brauer, Aalborg Stiftstidende; t.v.: Varmemester Bjarne Sørensen

Så må jeg jo overgive mig, lød det nødtvunget fra Ole Nielsen, da han personligt overværede kontrolvejningen.

Varmemester Bjarne Sørensen var forberedt på resultatet. I de ti måneder behandlingen hidtil har stået på, har han haft travlt som aldrig før med at rense og udskifte ventiler i toiletter, blandingsbatterier m.v. Så han var ikke i tvivl om, at rørenes indhold af kalk rev sig løs.

Kontrolvejning på slagterens digitalvægt, som også blev brugt inden testopstart​

Det er svært at sige, hvor lang tid magnetbehandlingen forøger rørsystemets levetid, men man slipper for mange problemer med dårligt fremløb. Rørsystemet er dimensioneret efter beboernes behov, og den dimensionering ødelægger kalk-aflejringerne.

​Lige så vigtigt er det, at behandlingen udskyder reparationer og udskiftning af ventiler og armaturer. Det er nemlig kalkbelægningen, der ødelægger pakninger og de bevægelige dele, forklarer Willy Andersen fra Blikas A/S i Aalborg, som har monteret vandbehandlingsanlægget.

Læs resten af artiklen:

Magneter åd al kalken

  • 9 år senere kontaktede vi journalist Niels Brauer, Aalborg Stiftstidende og boligforeningen igen. Vi aftalte at lave en evaluering, nu hvor der var gået 10 år siden opstart.
  • Niels Brauer og boligforeningen var med på ideen, og her er artiklen:

Kilde: Aalborg Stiftstidende, 5. sektion, 30. maj. 1999 BoGodt. Journalist Niels Brauer, fotograf Per Kolind​

Magneter sparer på kronerne

Boligafdeling løste kalkproblem

én gang for alle

”For snart 10 år siden fik boligforeningen Cimbrias afdeling 2 på Mylius Erichsens Vej i Aalborg monteret magnetiske vandbehandlere på sit rørsystem, og siden dengang har beboerne i afdelingens 290 lejligheder årligt sparet 35-40.00 kr. alene på vedligeholdelse af rørsystemet. Dertil kommer sparede udgifter til elektricitet og fjernvarme.​

Det første, fordi energiforbruget stiger i takt med, at kalk formindsker røråbningen. Forsøg har vist, at det koster seks gange så mange energi at pumpe 12 liter vand pr. minut gennem et 20 mm rør med 3 mm kalkbelægning som i et rør uden belægning.

Det sidste, fordi kalk aflejringer virker som isolering, hvilket mindsker effekten af de varmevekslere, hvori fjernvarmevandets varme transporteres over i brugsvandet.

Kalks evne til at transportere varme er ca. 20 gange mindre end for kobber. Kalk har ikke været et problem, siden vi fik afkalkerne monteret, siger afdelingens varmemester Bjarne Sørensen.

Torben Sørensen, Aqua Unique, Keld Thomsen, Blikas, og varmemester Bjarne Sørensen konstaterede, at magnetismen efter snart ti år fortsat får kalken til at blive i vandet i stedet for at sætte sig i rørsystemet.

Ved monteringen først i 90’erne, var rørsystemet i de 13 blokke visse steder tæt på at være blokeret af aflejringer, men en kontrol 10 måneder senere viste, at aflejringerne var så godt som forsvundet.

Og en ny kontrol for nogle uger siden gav - ikke overraskende for varmemesteren og de vvs-folk, der står for anlæggets vedligeholdelse - et tilsvarende syn ved et kig ind i afskårne stykker af rørsystemet. Ikke skyggen af kalk, metallets rustrøde overflade lå blottet, hvilket har den fordel, at anlægget er mere modtagelig for den elektrolysebehandling, der beskytter metallet mod tæring.

Og nu er vi fremme ved sagens virkelige kerne, når vi taler om besparelser. Uden kalk i rørsystemet kan der nemlig gå længere tid imellem udskiftning af de anoder som indgår i rustbeskyttelsen.

I dag kan vi nøjes med to behandlinger, hvor vi tidligere foretog tre i samme periode siger Bjarne Sørensen.

Den årlige besparelse på knap 40.000 kr. skal holdes op imod, at det i dagens mønt ville koste godt 100.000 kr. at installere magneter i afdelingens 13 varmecentraler.

Keld Thomsen, vvs-mand fra Blikas, er ikke i tvivl om fordelene ved magnetisk vandbehandling, og firmaet anbefaler ofte løsningen til boligafdelinger med kalkproblemer: Behandlingen gør virkelig en forskel, forsikrer han.

Og det gælder ikke alene i forhold til kalkproblemet. En indirekte effekt er væsentlig nedsat risiko for en speciel form for tæring af vandrørene, nemlig den såkaldte grubetæring, der finder sted med stor hast under kalklaget. Når der ikke er kalk i rørene, finder den type tæring heller ikke sted.

Hvad det er, der får den kraftige magnet på rørsystemet til at hindre kalken i at sætte sig fast, er endnu ikke præcist forklaret. Men vi ved, at kalken ændrer egenskaber, så den bliver i vandet i stedet for at binde sig hårdt til andre materialer, siger Torben Sørensen fra firmaet Aqua Unique. Han understreger, at magneten ikke fjerner kalken, og at det derfor er en misforståelse, når anlæg af den type kaldes for afkalkere.

Kalken er der stadigvæk, og får vandet lov til at tørre på badeværelsets fliser, vil der stadig være kalkpletter at se. Men kalken vil ikke sidde så fast, som normalt, medmindre den får lov til at blive siddende længe. Magnetismens påvirkning ophører nemlig med tiden, siger han.”​

Se artiklen:

Bo godt - Magneter sparer på kronerne

Denne fil er et uddrag af forskellige boligforeningers besparelser med pladevarmeveksler og varmtvandsbeholder:

Veksler og beholder

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden