Fordele & Økonomi

Skjulte kalk- og korrosionsproblemer...

...forebygges med AU-vandbehandling

Korrosion og metalafgivelse koster hvert år milliarder af kroner.

En stor udfordring for os alle er at forebygge skader vi ikke kan se. Det gælder på alle livets områder. Åreforkalkning medfører forsnævring og tilstopning af kroppens pulsårer. Det giver et dårligt kredsløb og kan føre til hjertekrampe, blodprop i hjertet, slagtilfælde eller andre sygdomme.

Tilsvarende lukkes tusindvis af rørinstallationer af kalk, og andre ødelægges af følgeskader, som skyldes at vores vand ikke er i naturlig ligevægt.​

Korrosionsforebyggelse og reparation koster hvert år det danske samfund flere milliarder kroner, og hvis en bygnings drikkevandskvalitet bliver kompromitteret som følge af korrosion, placeres ansvaret hos enten bygningsejeren eller VVS-installatøren. Det kan blive rigtig dyrt, for selv eksperter kan have svært ved at vurdere, hvor i processen problemet er opstået, og så dækker forsikringen ikke.

- Kilde: HVAC nr. 4, s. 50 2018. Asbjørn Andersen, Force Technology. Citat i uddrag.

Læs artiklen: 

Når rustfrit stål ruster

Her på siden har vi forsøgt at give et overblik, og en forklaring, på nogle af de problemstillinger, der er almindelige indenfor de enkelte installationsområder. I de enkelte menuer, er vores kundernes fordele og økonomiske besparelser beskrevet

Forenklet og sammenfattet er fordelene følgende:​

Fordele som kun opnås med AU-behandling

 • Genopretter og stabiliserer vandets naturlige ligevægt
 • Vandets overfladespænding nedsættes, opløsningsevnen forbedres
 • Eksisterende kalkbelægninger opløses, og nye forebygges
 • Vandets kuldioxid CO2 passiviseres, så beskyttende oxidbelægning dannes og forhindrer metalafgivelse og korrosion
 • Forebygger belægninger, som danner base for bakterier førende til bakterievækst (biofouling) TI rapport Kalk & Vand s. 11
 • Mindre energitab på vekslere og varmespiraler
 • Slut med kalk og tryktab i rør – mindre pumpeydelse og energibesparelse
 • Længere levetid for installation, armaturer og vaskemaskiner mv.
 • Mindre sæbe, gødning og kemikalieforbrug
 • Lettere rengøring.​

Undgå problemer i din vvs-installation

Som beskrevet flere steder på vores hjemmeside, er alt vand, der ikke er AU-behandlet i ubalance. Det er også tilfældet med blødgjort vand, som stadig indeholder forskellige salte og mineraler, hvoraf nogle vil aflejres i installationen som belægninger. Det øger vækstbetingelserne for bakterier, og er til fare for vores sundhed.

Det største problem ved vand i ubalance er, at det forhindrer opbygningen at et naturligt beskyttelseslag i installationen. Dette medfører mere korrosion og metalafgivelse fra fittings og samlinger, også i ”nye rørmaterialer” som rustfrit stål og pexrør, hvor fittings oxiderer, og årligt koster milliarder af kroner.

Uanset hvilken vandinstallation det drejer sig om, vil der være mange fællestræk, hvad angår fordele og besparelser. På vores hjemmeside, finder du anvisning på, hvordan du kan - forebygge skader der ikke kan ses - og reducere, eller helt undgå disse omkostninger.

I installationer med stort vandforbrug, er det lettere og hurtigere at fastslå de fordele og besparelser, der opnås ved montering af AU-vandbehandling. Men de samme fordele opnås også i små parcelhuse, måske over lidt længere tid.

Fælles for alle installationer er - nul kalkproblemer i boligens brugsvandssystem - en sand foryngelseskur for installation, armaturer mv.

Økonomi - AU-vandbehandling - med høj afkastningsgrad.​

 1. Bring vandet i naturlig ligevægt – så undgås belægninger, korrosion og metalafgivelse fra rør og fittings.
 2. I undermenuerne i dette afsnit beskrives specifikke økonomiske fordele og besparelser
 3. I de fleste tilfælde, er det vanskeligt at sætte et eksakt beløb på besparelsen, men her er tre eksempler:

 • I en fødevareindustri (80 °C varmt vand) blev kalkproblemerne løst tilfredsstillende. Tilbagebetalingstiden var blot 2-3 måneder og driftsbesparelsen på mere end 3.000% (Dandy Stimorol Vejle). Læs mere:

​Vedligehold i hverdagen


 • På grund af kalkaflejringer var trykkogeren (damp 90° C) ubrugelig allerede efter 1 måneds drift. Trykkogeren har siden montering af AU-behandler fungeret uden problemer. Ny trykkoger 80.000 kr. AU-behandler 2.000 kr. (Gigtplejehjemmet Grenå Kommune).
  ​Læs mere:

Gigtplejehjemmet Grenå


 • ​Fordi AU-behandlingen forbedrede vandets opløsningsevne, har golfklubben i de forløbne år ikke vandet med afspændingsmidler mod tørkepletter. Investeringen i vandbehandleren har tjent sig hjem på under et år, da udgiften til afspændingskemikalier, svarer til udgiften til købet af vandbehandleren. Hertil kommer mange andre besparelser, som for eksempel vand- og gødningsbesparelse.
  Læs mere på siderne:

  > Funktion & Anvendelse
  ​​> Landbrug, Gartneri & Golf

 • Datablad: Besparelser og fordele:

Besparelser - TI Kalk & Vand

Du kan se flere eksempler i menuen:

Kundegrupper & Anbefalinger

Andre kunder fortæller om en tilbagebetalingstid mellem 1-3 år, i direkte besparelser. Hertil skal medregnes at armaturer, varmtvandsbeholdere mv. har op mod dobbelt så lang brugstid.

På hjemmesiden har vi forsøgt at give et billede af de forskellige kundegruppers fordele og økonomiske besparelser. Hvis ikke du finder svar på, hvad du kan opnå af fordele og økonomiske besparelser, kontakt os venligst.

 • Her på siden kan du under de forskellige menuer specifikt læse - hvorfor og hvordan - denne bæredygtige metode i økonomi og resultater overgår andre vandbehandlingsmetoder.

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden