Boligafkalkere – villamodeller

Standardprogram til opløsning og forebyggelse af kalkbelægninger i rørinstallationer og andet tilsluttet udstyr.

​Behandlingen genopretter og stabiliserer vandets oprindelige egenskaber. Ilten aktiveres og kuldioxiden i vandet passiviseres. Dette er vigtigt, især i vvs-installationer, fordi det medfører, at vandet forbliver i naturlig ligevægt.

Behandlingen udvirker at der opbygges et naturligt beskyttende oxidlag, som forebygger metalafgivelse og korrosion. Da eksisterende kalkbelægninger ydermere opløses, og nye forhindres, elimineres også muligheden for bakterievækst (biofouling) som for eksempel Legionella. Jf. rapport Teknologisk Institut feb. 1999.

Behandlerne er vedligeholdelsesfri.

SOLVIN® boligafkalkere

koldt brugsvand max 40°C

Villamodeller - ingen cirkulationspumpe

Cirkulationspumper

Er der installeret en cirkulationspumpe på det varme brugsvand, vil denne gradvis reducere effekten af AU-behandlingen.

Derfor, skal der altid foretages en efterbehandling. Dette gøres ved at montere en AU-behandler, på pumpens trykside – svarende til pumpens ydelse.

Er der cirkulation på brugsvandet, kan der vælges en af de to nedenstående forslag.

Har boligen ikke cirkulation, er det tilstrækkeligt kun at montere en behandler type AU-CW på koldtvandstilgangen.

Husk altid, at montere en AU-MPS snavssamler foran AU-behandleren for at renholde behandler og installation for rust, jernholdige partikler og snavs.

Se datablad:

3.31 Montering drift og vedligeholdelse.pdf

Pakke 1 - Villamodel med lille cirkulation (max 0,5 m³/h) og lille vandforbrug

Pakke 2 - Villamodel med stor cirkulation (max 0,9 m³/h) og stort vandforbrug

AU 11 CW ¾”

AU 20-35 CW ¾”

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden