Boligforening & Hotel

Kalk- og bakteriefri rørinstallation...

...700 gram kalk opløst pr. meter rør

AU-behandling - en sikker investering med høj forrentning

Boligforening & Hotel er to af vores store succes grupper, som udgør en stor del af vores boligmasse. Begge grupper har mange bygnings- og forbrugsmæssige fællestræk. Bebyggelserne er ofte i flere etager; mange er ældre, med løbende renoveringer af vvs-installationerne. Problemer med kalk, korrosion og metalafgivelses er kostbare og besværlige.

Noget, der forværrer disse problemer skyldes, at mange installationer har store vandrør – lavt flow, og i perioder stillestående vand. Her er nogle af problemerne, med henvisninger til hvordan de kan afhjælpes.​

Problemer - fælles for begge grupper

 • Meget varierende vandforbrug
 • ​Store rørdimensioner – lang opholdstid
 • Kalk-og belægningsdannelse, som danner base for bakterier (jf. TI rapport Kalk & Vand)
 • Korrosion – se afsnit Korrosion & Metalafgivelse
 • ​Øget energiforbrug - tilkalkning af varmtvandsbeholder/pladevarmeveksler
 • Toiletter – løbende cisterner
 • Blandingsbatterier tilkalker/kortere levetid
 • Vaskemaskiner – tilkalkede varmeelementer/kortere levetid
 • Rengøringsmæssige udfordringer

Begge grupper har det til fælles, at vandforbruget varierer meget over døgnets 24 timer. At kunne behandle meget varierende vandforbrug, med en virkningsgrad på 100%, stiller store krav til opbygningen af magnetfelterne. Og det er vores speciale.

Vi har gennem årtier opbygget både teknisk og praktisk erfaring i professionel betjening af begge grupper.​

Anskueliggørelse af varierende vandforbrug

Boligforening med 200 lejemål - 4 beboere pr. lejemål: Om morgenen går 200 personer i bad, medens 600 personer gør sig klar til dagens gøremål. Dette forgår indenfor 2 timer. De næste 8 timer, næsten intet forbrug.

Kursushotel med 200 værelser: Indenfor ca. 1 time skal alle i bad. Resten af dagen – kun lidt vand til køkken og toilet.

Et eksempel på dette, er Scandic Hotel i Randers. På et år opløste AU-behandlingen 700 g kalk pr. meter rør.​

Teknisk chef Poul Henning Jørgensen fortæller

(uddrag af referencen):

Scandic Hotel Kongens Ege i Randers betjener ca. 35.000 gæster årligt. En god kold- og varmtvandsforsyning er af stor betydning, for at vi kan levere vores gæster optimal komfort.

Jeg blev kontaktet af en konsulent fra Aqua Unique. Han præsenterede mig for deres magnetiske vandbehandlingsprogram, og fremhævede fordelene ved montering af deres produkt.

Vi skulle kunne friholde hotellets rørinstallation for kalkbelægninger, og forlænge levetiden og rensningsintervallerne på vores varmevekslere og varmtvandsbeholdere, og samtidig yde bedre komfort. Det lød lovende.

Men da jeg tidligere har prøvet tilsvarende produkter, der ikke virkede, (bl.a. en elektrisk vandbehandler) var jeg meget skeptisk. Alligevel blev et møde aftalt.

På et møde gennemgik vi firmaets dokumentationsmateriale, og jeg blev overbevist om at deres produkt adskilte sig fra de øvrige på markedet.

På det grundlag valgte jeg at montere et testanlæg på vores hotel i Randers, hvor jeg selv fører tilsyn.

I forbindelse med testen blev der udtaget et rørstykke fra den eksisterende rørinstallation. Dette, blev sammen med et nyt rørstykke, monteret på fremløb for varmt brugsvand, så vi kunne følge effekten af den magnetiske vandbehandling. Inden montering blev begge testrør vejet på en digitalvægt og vægten noteret op.

Efter et års testperiode viste kontrolvejning, at den ½ meter gammelt rør vejede 355 gram mindre end året før. Det betød at 710 gram kalk var opløst pr. meter rør. Belægningerne var næsten væk.

Det skal bemærkes at vi ingen tæringer har haft i den forbindelse, selv om vores galvaniserede rør er mellem 10 og 30 år gamle.

Varmemester Knud Albriksen fortalte mig, at han kort tid efter montering af behandlerne, havde haft travlt med at tømme perlatorer for gamle belægningsrester, som havde løsnet sig i rørinstallationen. Når han, en gang om måneden, slæmmede varmtvandsbeholderen ud, var vandet fyldt med små gule kalkkrystaller.

Før montering af behandlerne var det normalt at vandet var fyldt med røde rustskaller.

Status efter et års testperiode

Vi kan på nuværende tidspunkt konstatere at vi har opnået følgende:

 • I stedet for at rense varmtvandsbeholderen en gang årligt, forventer vi, at rensning først bliver nødvendig efter 4 til 5 års forløb.
 • Opløsning af eksisterende kalkbelægninger i de gamle rør sikrer konstant vandforsyning. Dermed forlænges rørinstallationens levetid, hvilket giver os en bedre driftsøkonomi.
 • ​​Ingen tilkalkning af nye rør, som fremover monteres, altså også forhindring af grubetæringer. Samtidig forventes væsentlig længere levetid af hotellets armaturer.
 • Tidligere var det nødvendigt at skifte perlatorer i køkkenet hver 5. måned. De 3 nye perlatorer, der blev monteret i køkkenet ved testopstart 26-09-1997, blev den 03-11-1998 kontrolleret af varmemester Knud Albriksen. De var stadig helt fri for kalk.

Med disse erfaringer kan jeg anbefale Solvin magnetisk vandbehandling til andre hoteller, der ønsker at få reduceret deres kalkproblemer og opnå både drifts- og komfortmæssige fordele.”

Referencer​

​Læs referencen med foto:

Scandic ref. og billeder.pdf

Se også information for boligforeninger: 

KAB ref. og Boligforeninger 

​I menuen ”Besparelse & Fordele

- uddybes fordele og økonomi for begge grupper

Læs her

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden