Naturens metode

Hvad er vandbehandling på...

...naturens egne betingelser?

Alt uberørt natur er i balance og harmoni

Svar på tre vigtige spørgsmål

 • Hvad er: Naturens vandbehandling?
 • Hvorfor på den måde?
 • Kopi af naturens egen vandbehandlings metode

Naturens vandbehandling

Alt i naturen er i balance. Først, når vi mennesker ændrer på naturen, opstår der ubalance.

Vi glæder os alle over at være beboere på - ”Den Blå Planet” – eller måske mere betegnende - ”Den Levende Planet".

Desværre er der fældet store arealer med regnskov og afbrændt enorme mængder fossilt materiale. Dette har medvirket til at forrykke naturens CO2 balance.

Derfor, er vi i dag vidne til klimaforandringer - som truer menneskers eksistens - sammenbrud af jordklodens unikke økosystem af dyre- plante- og insektarter, for blot at nævne nogle få eksempler. Burde vi ikke ”stoppe op et øjeblik” - og spørge os selv:

 • Er det prisen værd at ignorere naturen?
 • ​Kan vi ”kloge” mennesker - overhovedet lære noget af naturen?

Tænk over følgende: I naturen er alt perfekt og forudsigeligt, i mindste detalje. Sås en gulerodsfrø – høstes en gulerod. Samme princip gælder for vandbehandling.

Vil du have vand med samme gode egenskaber, som regnvand – ja, så må du behandle dit vand på ”naturens egne betingelser”. Hvad det vil sige, fremgår tydeligt af de næste to afsnit:

Det forunderlige vandkredsløb – fornyr og renser vores vandforsyning

Hvis en by blev afskåret fra sin forsyning af frisk luft og vand, og dens kloakker blev tilstoppet, ville det hurtigt resultere i sygdom og død. Men tænk på følgende: Vores klode er ikke som en restaurant, der hele tiden modtager friske råvarer udefra, og hver dag får sit affald fjernet.

Den rene luft og det rene vand, som vi er afhængige af, bliver ikke sendt til os fra det ydre rum, og vi sender heller ikke affaldsstofferne derud. Så hvordan kan Jorden blive ved med at være sund og beboelig? Svaret er: ved hjælp af naturens egne kredsløb, som for eksempel vandkredsløbet, her i forenklet form.

Vandkredsløbet sørger for rent ferskvand til hele kloden.

Det foregår i tre trin.

(1) Solens energi ’løfter’ vand op i atmosfæren ved fordampning.

(2) Ved fortætning af dette rensede vand dannes der skyer.

(3) I skyerne dannes der regn, hagl, slud eller sne, som falder til jorden, klar til ny fordampning. Dermed er ringen sluttet. Hvor meget vand bliver hvert år ”genanvendt og magnetfeltbehandlet”’ på denne måde? Ifølge et skøn er det nok til at dække Jordens overflade med lidt under en meter vand.

Vandkredsløbet fornyr og renser Jordens vandforsyning

Denne proces, ville normalt ødelægge vandets ligevægt fuldstændigt.

Men det sker ikke – her er forklaringen:

Vands naturlige molekylestruktur

 • Har du tænkt over, at vandet i dette vandkredsløb, konstant er udsat for at den størst tænkelige trykforandring, og dermed ubalance, man overhovedet kan forestille sig?
 • Som illustrationen viser, begynder trykforandringen allerede, når vandet som damp eller luftfugtighed stiger op i atmosfæren, danner dråber, og igen falder til jorden som regn.
 • Som nævnt, ville denne proces normalt ødelægge vandets ligevægt fuldstændigt. Men det sker ikke - fordi vandmolekylerne konstant er under påvirkning/behandling af Jordens magnetfelt.
 • Denne ”magnetfelt behandling” er årsag til, at regnvand forbliver i ligevægt og bevarer sin optimale opløsningsevne, og alle de andre gode egenskaber, som vand i ligevægt er kendt for.
 • Alle, der arbejder med dyr og planter ved, at regnvand i modsætning til vandværksvand, er meget bedre til at opløse- og optage salte og mineraler, som er livsnødvendige for dyr og planter.

Lav din egen ”trykforandrings test” – og se hvad der sker, når vand mister ligevægten

Når vand fryser til is, udsættes det for en trykforandring. Tag fx en 1½ ltr. klar plastflaske og fyld den ¾ fuld. Læg den i en fryser, til den er bundfrosset.

Efter optøning vil der være lidt bundfald, som stammer fra vandets indhold af salte og mineraler. Mængden er afhængig af vandkvaliteten, og af, hvor meget der allerede er udfældet undervejs fra grundvandet til dit tapsted. (du kan også udføre testen ved at tø 1¼ liter isterninger op i en klar glaskande).

Forsøget illustrerer de beskrevne fordele, som opnås, når vand forbliver i ligevægt.

Det får du med en AU-vandbehandler.

Hvad er vandbehandling på...

...naturens egne betingelser?

Vands fantastiske egenskaber bevares med ”Naturens vandbehandling”

Hvorfor på den måde?

Det synes at være en naturlov - at intet overgår naturen.

Derfor advarer mange specialister, at nyskabelser, som ikke er i overensstemmelse med naturen, vil være et modeflip, medens en udvikling, der anvender naturens principper vil være evig gyldig.

Det gælder også vand, som er et af de vigtigste råstoffer vi har.

Men hvorfor skal det behandles på ”Naturens egne betingelser?”

 • De færreste er klar over at alt vandværksvand består af ”klumper”. Det gælder uanset om vandet er kalkholdigt, naturligt blødt eller kemisk blødgjort.
 • Forklaringen er: Når grundvand hentes op fra undergrunden, og derefter iltes og filtreres, eller når vand fra søer og åer pumpes til anvendelsesstedet, udsættes det for en kraftig trykforandring. Disse forhold i forening ændrer vandets naturlige molekylestruktur, og medfører at overfladespænding- og dråbestørrelse forøges kraftigt. Det resulterer igen i, at opløsnings- og optagelsesevnen forringes.

Dette skyldes, at vandmolekyler er negativt ladet, og derfor tiltrækkes af alt, der er positivt ladet.

Da almindeligt vandværksvand indeholder millioner af faste partikler pr. liter, vil en stor del af disse være positivt ladet. Disse tiltrækkes af de negativt ladede vandmolekyler, som omslutter dem i en vandkappe/klump. Det betyder i praksis, at et glas vand består af millioner, af meget store ”vandklumper” (Fig. a. b. c.) i modsætning til magnetfeltbehandlet vand (Fig. d.)

Ja – der er ”klumper” - og meget dårlig opløsningsevne i et glas vandværksvand

Fig. a: Et glas vand indeholder millioner af faste partikler”- usynligt for øjet

Fig. b: Det består af millioner af” vandklumper”, som skyldes partiklernes og vandmolekylernes elektriske ladninger

Fig. c: Meget stor dråbestørrelse- og overfladespænding. Opløsningsevne- og ligevægt er ødelagt

Men - ikke i ”magnetfelt behandlet” vand – små dråber og optimal opløsningsevne

Fig. d: Meget lille dråbestørrelse og stor overflade. Ses i regn- og AU-magnetfelt behandlet vand

Læs uddybende forklaring til billederne: Vands naturlige ligevægt ødelægges- og genoprettes -uddybende

Illustrationerne viser, hvorfor vand skal behandles på naturens egne betingelser.

Alle vil få meget mere gavn og glæde af deres vand, ved at bringe det i naturlig ligevægt med AU-behandling. Det giver vi garanti på.

AU-vandbehandling...

...på naturens egne betingelser

Alt på jordkloden er under indflydelse af Jordens magnetfelt

Kopi af naturens egen vandbehandlings metode

Aqua Unique magnetsystemet er udviklet af forskere og professorer, i samarbejde med en række universiteter. Magnetfelterne i vandbehandlerne, er konstrueret og opbygget således, at de påvirker vandmolekylerne på samme måde, som Jordens magnetfelt påvirker vandmolekylerne i vanddamp og regndråber, på deres vej gennem atmosfæren.

Da magnetfelterne i AU-behandleren, skal udvirke det samme på fx 30 centimeter, som naturen har mange kilometer og dage til, har det været nødvendigt at afdække, hvilke naturlove regnvand er under indflydelse af, fra Jordens magnetfelt.​

Funktionsprincipperne i AU-behandlingen bygger derfor på disse naturlove. Det kræver bl.a. en speciel opbygning af magnetfelterne at udnytte ”Lorenz kraften” (magnetfelters indvirkning på ionernes ladninger), og at opnå det rigtige partikelspin mv.

Kort beskrevet er funktionen følgende:

 • Når vandet strømmer gennem AU-behandleren, påvirkes balancen i vandmolekylernes ioner af meget stærke, individuelt tilpassede magnetfelter.
 • Herved forbedres vandets opløsningsevne, overfladespænding- og dråbestørrelse reduceres, samtidig med at ligevægten, som ofte betegnes CO2balancen, stabiliseres.
 • Dette medfører at, vandets indhold af salte- og mineraler forbliver opløst, og derfor ikke udfældes og danner belægninger af kalk, salte og mineraler. Behandlingen medfører tillige, at kalkbelægninger i rør og installation opløses, som der kan læses mere om på hjemmesiden.

Lidt historie

Aqua Unique købte i 1992 knowhow og rettigheder til produktion og salg af et magnetisk vandbehandlingssystem, markedsført under navnet SOLVIN®.

Vandbehandlingssystemet var nogle år tidligere, i 1988 præmieret med en guldmedalje på Eureka messen i Bruxelles - en verdensmesse for opfindelser, forskning og industrielle nyheder. Udmærkelsen blev tildelt for - "en banebrydende opfindelse indenfor kemifri og miljøvenlig vandbehandling”.

Guldmedaljen blev tildelt på baggrund af patenter og forskningsresultater, samt succesfulde afprøvninger på universiteter og uvildige afprøvningsinstanser.

Denne knowhow har vi arbejdet videre med - specielt med optimering af magnetfeltteknologien. Den fortsatte udvikling og nytænkning siden, har gjort AU-vandbehandling ”speciel og Unique”.

Ingen andre producenter kan tilbyde en tilsvarende teknologi.

I mange år solgte vi vandbehandlingssystemet under navnet SOLVIN®, men fra år 2005 indførte vi begrebet ”AU-vandbehandling”. Vi mener denne betegnelse bedre matcher vores navn og speciale - Aqua ”Unique vandbehandling”.

Læs mere om udviklingsforløbet af AU-vandbehandling:

Aqua Unique®-vandbehandling

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden