Landbrug, Gartneri & Golf

Landbrug, Gartneri & Golf...

...glæder sig over besparelser og forøget vækst

Hundredvis af landbrug og gartnerier glæder sig over fordelene ved AU-behandlet vand.

Hos Aqua Unique er vi af den mening, at alle har et medansvar for at løse vores klodes altoverskyggende miljøproblemer. Som du kan læse på hjemmesiden, gør AU-vandbehandling det muligt at udnytte ressourcerne lidt bedre. Selv om det kun udgør ”en lille dråbe i det store hav”, synes vi – at lidt også har ret – og håber, du er enig med os.​

Fordele især for landbrug, gartneri & golf:

 • ​Vand i ligevægt har alle naturens gode egenskaber
 • ​Vandet er ”tyndere” dvs. mindre overfladespænding, større areal, mindre dråber og bedre opløsningsevne
 • ​Sikrer bedre optagelse af næringstoffer hos planter og dyr – forøget vækst
 • ​Vandets iltmolekyler aktiveret – giver vandet egenskaber som regnvand
 • ​Mindre forbrug af kemikalier; sprøjtemidler udnyttes bedre
 • ​Kalkproblemer i drikkeventiler, malkerobotter og desinfektionsvand reduceres
 • ​Bakterietal reduceres – kalkfri overflader

Vi anbefaler:

 • ​Monter en AU-behandler på hovedvandforsyningen
 • ​Monter også en AU-behandler på tapstedet til marksprøjte fyldning
 • ​Kontakt os for råd og vejledning

Landbrugere, gartnere og greenkeepere er kommet med positive tilbagemeldinger om vækstforøgelse, bedre mælkeydelse og ikke mindst - bedre optagelse af gødning og næringsstoffer. Marker med vandingsanlæg og AU-behandlet vand, har givet større udbytte, og er ikke længere plaget af tørkepletter og hydrofob (vandafstødende) jord.

Et stigende behov, for økonomisk rentable og bæredygtige løsninger, er grunden til at vi nu har valgt at henvende os til jeres faggrupper.

Selv om hundredvis af landbrug og gartnerier har monteret vores vandbehandlere, har vi tidligere, helt bevidst, undladt at henvende os til jeres brancher, da vores fokusområde var kalkproblemer i vvs-installationer. Her kunne der indsættes testrør, som kunne vejes og måles. Som seriøs producent og leverandør, mente vi, at der altid skulle være dokumentation for behandlingseffekten.​

Når det drejede sig om landbrug og gartneri, var bl.a. vind og vejr, nogle af de mange ukontrollerbare faktorer, som spillede ind ved testforsøg.

Derfor var vi tøvende, da vi blev bedt om at levere en vandbehandler til Fredensborg Golf Club i 1998.

I en samtale med Greenkeeper Per Christensen, fortalte han, at han personligt havde set vores vandbehandlere opløse kalkbelægninger. Derfor ville han gerne have monteret en lidt større behandler og få - ”afkalket sin golfbane” - og dermed sænket reaktionstallet (-pH).

Han mente, han havde tilstrækkelig statistisk materiale til at vurdere behandlingseffekten.​

Forsøgsdokumentation accepteres

To gange årligt, var der de sidste 8 år udtaget jordbundsprøver på hver af golfbanens 20 greens.

Prøverne var analyseret på et akkrediteret laboratorium. PH fremgår af analyserne - og vil blive sammenlignet med de fremtidige analyseresultater, til vurdering af virkningsgraden.

Vi accepterer denne forsøgsdokumentation, og leverer en specialbygget AU-behandler, der bliver monteret på afgangssiden af golfbanens trykforøgeranlæg.

Resultat af AU-behandlingen:

 1. Efter få måneder - svagt fald i reaktionstal
 2. ​Rodlængden øget kraftigt
 3. ​​Ingen afspændingskemikalier
 4. ​Fortsat fald i reaktionstal
 5. ​Gødningsforbrug reduceret
 6. ​Tilbagebetalingstid under 1 år

Greenkeeper Per Christensen​

Uddrag af artikel skrevet af Per Christensen

Greenkeeperen nr. 4, 1998 side 26, uddrag:

”På grund af den megen nedbør i sommeren 1998 har jeg kun brugt vandingsanlægget i maj måned, samt til at vande gødning ned med hen over sommeren. Derfor må jeg tage et stort forbehold, når jeg skal vurdere effekten af systemet, og jeg kan endnu ikke drage nogle entydige konklusioner.

Men der viste sig et svagt fald i reaktionstallet, da jeg sammenlignede målinger fra en jordbundsanalyse i juli med en tilsvarende analyse i februar.

Trods den våde sommer er rodlængden på græsset øget kraftigt. Oftere og oftere oplever vi, at rødderne rager ud under proppen når vi skærer huller i greens. Rodlængden burde egentlig være kortere efter en så fugtig sommer, som den vi har oplevet i år, og det forbavser mig, at se så lange rødder.”

Læs artiklen: 

Kan man afkalke en golfbane

AU-vandbehandling på Fredensborg Golf Club

Korte uddrag af samtaler med Greenkeeper Per Christensen​

13-03-98​

Vil gerne have ”afkalket” golfbanens græsarealer, og dermed sænket reaktionstallet = pH.

25-03-98

Før montering optages kun en del af gødningen. Det resulterer i at pH og dermed reaktionstallet stiger.

I tørre perioder, hvor der vandes med vandingsanlægget, dannes gule tørkepletter på græsset fordi der opbygges et vandskyende ”vokslag”. Til afhjælpning af dette problem vandes 4-6 gange årligt med afspændingskemikalier.

Forventer at vandbehandleren kan forbedre vandets opløsningsevne, så græsarealerne populært sagt bliver ”afkalket”, så pH og forbrug af afspændingskemikalier mindskes.

Vurderingskriterier:

To gange årligt, er der de sidste 8 år udtaget jordbundsprøver på hver af golfbanens 20 greens. PH fremgår af analyserne, som vil blive brugt i bedømmelsen.

NB: Der er ikke problemer med forøget pH og tørkepletter, i de perioder hvor det regner meget (falder rigeligt af naturligt regnvand).

18-01-01

Evalueringen af de sidste 11 års jordbundsanalyser, hvoraf de sidste 3 år er med Aqua Unique behandlingen:

Analyserne viser, at før monteringen af vandbehandlingssystemet, var det gennemsnitligt pH på 7,415 målt på de 20 forskellige jordbundsanalysesteder. I dag, knap tre år senere, er det gennemsnitlige pH faldet til 7,265.

17-12-03

Medlemstal i 1998 var 200, men er i dag på 1200 medlemmer plus 6-7.000 gæster årlig. Trods en 6 dobling af medlemstal og gæster - med tilsvarende slid på græsset - er gødningsforbruget reduceret fra 220-240 kg. til 112-118 kg. pr. ha.

Der er ikke anvendt afspændingsmidler siden monteringen af vandbehandleren og pH ligger på 7,0-7,5.

21-05-07

pH, har stabiliseret sig. Før montering på 7,415 i gennemsnit - til nu 7,0-7,2.

Samlet beskrivelse af efaringsforløbet over 10 år:

Fredensborg golf erfaringer i 10 år

ØKONOMI

Tilbagebetalingstid under et år.

Omkostninger til vandbehandler, svarer til et års forbrug af afspændingskemikalier.

Gødningsforbruget reduceret fra 220-240 kg. til 112-118 kg. pr. ha.

Hertil kommer vand- og miljømæssige besparelser.

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden