Offshore & Cruise

Efter testperiode med AU-vandbehandling...

...blev enhver tvivl manet i jorden

Løsning af kalkproblemer i Disc-Stack Centrifuger på boreplatforme

Alle steder hvor vand anvendes, bør det AU-behandles, og bringes i naturlig ligevægt for at undgå kalk-, korrosions- og bakterie problemer. Boreplatforme, krydstogtskibe og færger er ingen undtagelse.

Løsning af kalkproblemer på

  • Boreplatforme
  • Cruise & Færger

Problemstilling i Disc-Stack Centrifuger​

Inden produktionsvand fra boreplatforme ledes ud i havet, separeres den sidste olie fra i Disc-Stack Centrifuger.

Den kraftige trykændring i centrifugerne, får kalken til at udfældes. Det bevirker, at centrifugernes gradvist mister separationsevnen, og må renses og udsyres.

Også her - har AU-behandlingen en uovertruffen effekt. Fordi af AU-behandlingen reducerer væskens overfladespænding og opløsningsevne, opnås bedre separationen samt kraftig reduktion i kalkaflejringerne. Det medfører at serviceintervallerne kan forlænges markant.

Både materialer, flowkapaciteter og forarbejdning i AU-behandlerne, er designet til det specielle miljø, der er på boreplatformene. De høje produktions- og sikkerhedskrav er en naturlig del af samarbejdet.​

Da behandlerne ofte monteres i installationer med meget høje tryk, trykprøves de i mange tilfælde med op til 70 bars tryk. Udførlig dokumentationen medfølger hver leverance.

Et olieselskab kontaktede os for uddybende information om behandlingsmetoden.

Ingeniørerne tvivlende, som mange andre på, om denne vandbehandlingsmetode kunne hjælpe i deres specielle applikationer.

Derfor, besluttede man kun at montere en enkelt vandbehandler, og så overvåge testforløbet intenst. Efter 7 måneders test, blev enhver tvivl om effektiviteten manet i jorden. Resultatet havde oversteget alle forventninger.​

Her er en Offshore leverance ved at blive klargjort til levering.

Behandlerne er i størrelsen fra 2” - 6”, og kan behandle fra 5 – 100 m³/timen.

Løsninger af kalkproblemer

På krydstogtskibe og færger

Verdens største færge, ”Ulysses” fra Irish Ferries, har også installeret AU-vandbehandling

Problemstilling på krydstogtskibe og færger

Problemet for krydstogtskibe er, at der tankes vand af forskellig kvalitet, når de på deres ruter anløber forskellige havne.

Fra tankene pumpes vandet videre til bad, wc og køkkenfaciliteter. Denne trykforandring ødelægger vandets naturlige ligevægt.

Hvis vandet ikke AU-behandles, før det ledes rundt i skibets ledningsnet, udfældes vandets indhold af kalk, salte og mineraler i tanke, rørinstallation, pumper og tilsluttet udstyr, som i enhver anden vvs-installation.

Dette forebygges ved at installere en AU-behandler.

Læs mere om besparelserne: Besparelser & Fordele

Princesa Marissa har også installeret AU-vandbehandling

Separatorer / centrifuger

Ud over leverancer til cruise, færger og marinefartøjer, har vi har i årenes løb leveret mange specialbyggede AU-behandlere til mindre skibe. Her har formålet primært været at optimere vand-olie separation.

De fleste skibe anvender endnu olie som brændstof. Til at adskille vand fra olie benyttes ofte separatorer/centrifuger.​

Her har AU-behandlingen en uovertruffen effekt.

Især på grund af behandlingens reduktion af væskens overfladespænding, opnås en bedre separationen af flydende og faste partikler.

En vigtig gevinst er, at service-intervallerne forlænges markant.

Til det maritime marked hedder produktserien ”Aqua Unique® Scale Control Unit”.

Søger du mere viden til en anden problemstilling?

Få oversigt over produkter eller behandlinger, der tilbydes i forbindelse med os eller vores samarbejdspartnere.

Danmark

Aqua Unique

Neptunvej 2, DK-8723 Løsning

Tel.: (+45) 7589 9999
E-mail: info@aquaunique.com


CVR: 42764515

​Tyskland

HES GmbH

Henleinstraße 14, D-78083 Dauchingen

​Tel.: (+49) 7720/9547-0

​E-mail: info@hes-gmbh.de

Unique Water technology

Kontakt os på telefon

+45 7589 9999

Gå til kontaktsiden